ENERJİ GERİ KAZANIM EKİPMANLARI

EKONOMIZER & REKUPERATÖRLER

Atık Baca Gazlarından ek ısı kazanımını sağlayan ekipmanlardır.

ÜRÜN AÇIKLAMASI

EKONOMIZER & REKUPERATÖRLER

Ekonomizerler

Kazan baca çıkışı ile baca arasına monte edilen özel borulama sistemi ile imal edilmiş bu ekipmanlar, atıl durumdaki baca gazının (egzoz) enerjisi ile sistemdeki suyun ısıtmasını amaçlar. Atıl ısı ile ısıtılan suyun Besi suyu olarak sisteme kazandırılması ya da Kullanım suyu olarak değerlendirilmesi mümkündür.

Rekuperatörler

Kazandan atılan baca gazının yeniden ısı olarak sisteme kazandırılmasıdır. Sistemde sıcak hava akışına katkıda bulunan, katı yakıtlı sistemlerde yanma havası ön ısıtmasını sağlayan ekipmanlardır. 

 • Bacadan atılan atık gaz sıcaklığının yaklaşık olarak her 20C düşümü ile %1 enerji tasarrufu sağlanır.  
 • Atıl ısıdan elde edilen ekstra bir ısı kaynağı ile düşük yakıt tüketimi sağlar.
 • Atmosfere atılan egzoz gazı ve içindeki CO2 miktarını düşürür ve daha az cevre kirliliğine neden olur.

Avantajları

 • Kazan besleme suyunun ön ısıtılmasında kullanılarak %3 ile %7 arasında yakıt tasarrufu sağlar.
 • Kazan duman gazı çıkış sıcaklığı ve yakıt cinsine bağlı olarak kazan veya tesis veriminde %3 ile %7 arasında verim
 • artışı sağlanır.
 • Sağlanan verim artışına bağlı olarak, aynı kapasite için daha az yakıt harcanması veya aynı miktarda yakıt harcımı için daha fazla ısı üretimi gerçekleşir.
 • Kazanılan ısının kazan besleme suyuna verilmesi halinde, kazanın max. yüklerde dahi zorlanmadan çalışması, değişik yüklere daha iyi bir şekilde uyum sağlaması ve kazan veriminin değişik yüklerde nispeten yüksek ve sabit kalması sağlanır.
 • Taze kazan besleme suyunun ısıtılmasında, degazör ısı ihtiyacının karşılanmasında kullanılarak %5 yakıt tasarrufu sağlar.
 • Tesiste herhangi bir amaçla kullanılan sıcak suyun ısıtılmasında,
 • Kalorifer sistemi suyunun ısıtılmasında veya ısı takviyesinde.