ÖN OCAKLI BUHAR SİSTEMLERİ

ÖN OCAKLI BUHAR SİSTEMLERİ

Özel dizayn Ön Ocakların, Skoç Buhar kazanlarına adaptasyonu ile Katı yakıt yakmaya özel geliştirilmiş sistemlerdir. Pirinç Kömür, Fındık kömür, Ceviz Kömür

ÜRÜN AÇIKLAMASI

ÖN OCAKLI BUHAR SİSTEMLERİ

Ön Ocaklı Buhar Sistemleri

Skoç Buhar kazanı ve Özel dizayn Ön Ocakların (yanma odaları) adaptasyonu ile Katı yakıt yakmaya özel geliştirilmiştir. Katı yakıt yakımı ile; 4.500kgh - 10.000kgh arası Buhar gereksinimi ve 22Bar’a kadar ihtiyaç duyulan basınçlı Buharı sağlayabilen sistemlerdir.

 • Yakıt cinsi: Pirinç Kömür,  Fındık kömür, Ceviz Kömür  
 • Ön ocaklar Su Borulu Özel dizayna sahip yanma odalarıdır.
 • Yanma hacmi ve duman geçiş hesapları max. yanma verimine imkan verecek şekilde dizayn edilmiştir
 • Akışkan ısı transferi olmayan yüzeyleri refrakter malzeme ve/veya ateş tuğlası ile kaplıdır
 • Kazan bağlantısı çift cidarlı olup, su soğutmalıdır.
 • Kül alma kolaylığı için 2 farklı noktadan kül kapağı mevcutdur
 • Ön Ocak Türk Patent Enstitisünden Patentlidir.
 • Temizliği ve bakımı kolaydır

Baca Gazı emisyon değerleri “SANAYİ KAYNAKLI HAVA KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİNE” uygun olup Toz miktarı<150mg/Nm3 , CO<200mg/NM3 , SO2<2000MG/NM3 degerleri sağlanır.

 

Ocak  

 • Otomatik katı yakıt yakma düzeneğinin ön ocak ile buluştuğu ve yanmanın gerçekleştiği bölümdür.
 • Nikel alaşımlı döküm malzemeden yapılmış olan çelik döküm, özel dizayn modüler bir potaya sahiptir.
 • Bu bölümde aleve maruz yüzeyler refrakter malzemeyle kaplıdır.
 • Ayrıca kül alma kolaylığı için 2 farklı noktadan kapak bulunur.
 • Yanma potası içi hava deliklerine haiz olup, hava soğutmalıdır.
 • Yanma reaksiyonu, yanma potası üzerinde gerçekleşir.

 

Yakıt Sevk Sistemi 

Sistemin ızgaralı ön ocak kısmını yakıt ile beslemek amacı ile, servis bunkerlerinden yanma potasına kadar helezon sevk mekanizması ile yakıt sevki yapılır.

 

Sistem ana Elemanları

 • Yüksek Basınçlı Alev Duman Borulu Skoç Buhar Kazanı
 • Ön Ocak (Su Borulu Yanma odası)
 • Kömür Depolama Bunkerleri
 • Yakıt Sevk Sistemi
 • Geniş güvenlik ve kontrol Ekipmanları
 • Kontrol Paneli
 • Kondens ve Degazör Tankları
 • Desulfurizasyon Filtre sistemi
 • Reküperatör
 • Baca