KIZGIN YAĞ KAZANLARI

TEmPoIL Boiler

Sıvı Gaz yakıtlı Spiral Yağ Borulu Kızgın Yağ kazanları dır. 350 C kadar sıcaklık elde edilir.

OILmass Boiler

Katı Yakıtlı Kızgın Yağ Kazanları. Serpantin Sarımlı, Alttan ocaklı ve Dik Tip kazanlardır.